Dlouhá 97
261 01 Příbram
Lucie Illková
tel:777 559 841
Registry dlužníků
Centrální registr dlužníků České republiky (CERD)

Centrální registr dlužníků České republiky je největším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informačním systémem, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky osob a ekonomických subjektů. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů... Centrální registr dlužníků je informační systém, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů registrovaných v České republice s napojením na registry v EU, USA a dalších zemích prostřednictvím mezinárodního Centrálního registru dlužníků CERD a jeho národních podsystémů BRKI a NRKI.
Bankovní registr klientských informací (BRKI)


Bankovní registr klientských informací je vzájemná výměna dat věřitelů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů členských bank. Tento registr byl založen roku 2002. BRKI je podsystém Centrálního registru dlužníků a mezinárodního systému CERD, který shromažduje pozitivní i negativní informace k prověřovanému subjektu za účelem získání uceleného obrazu klienta a jeho finančních toků ovlivňující jeho bonitu.

uživatelé BRKI:
Česká spořitelna Citibank

Československá obchodní banka Hypoteční banka

GE Money Bank BAWAG Bank CZ

HVB Bank Czech Republic HYPO stavební spořitelna

Komerční banka Volksbank CZ pobočka Česká republika

Živnostenská banka Oberbank AG pobočka Česká republika

Raiffeisenbank Českomoravská stavební spořitelna

eBanka Stavební spořitelna České spořitelny

Wüstenrot - stavební spořitelna Wüstenrot hypoteční banka

Raiffeisen stavební spořitelna Modrá pyramida stavební spořitelna


Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Cílem Nebankovního registru klientských informací je vzájemná výměna dat věřitelů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. Byl založen roku 2004. NRKI je podsystém Centrálního registru dlužníků a mezinárodního systému CERD, který shromažduje pozitivní i negativní informace k prověřovanému subjektu za účelem získání uceleného obrazu hospodaření klienta.

uživatelé NRKI:
ČSOB Leasing GE Money Auto

GE Money Multiservis CAC LEASING

Santander Consumer Finance ŠkoFIN,

s Autoleasing Leasing České spořitelny

Renault Leasing CZ D.S. Leasing Credium Toyota Financial Services Czech

PSA Finance Česká republika Autoúvěr

S MORAVA Leasing UNILEASING

D. S. Leasing Full service Agro leasing J. Hradec.


Registr dlužníků SOLUS


Sdružení SOLUS bylo zaregistrováno a zahájilo činnost v červnu 1999. SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů. SOLUS vytváří dva negativní registry klientských informací, které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení SOLUS.
Jde o registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby.

uživatelé SOLUS:
Beneficial Finance CCS

CETELEM COFIDIS Credium Českomoravská stavební spořitelna

Československá obchodní banka Český Triangl

ČSOB Leasing E.ON Česká republika

ESSOX Home Credit

HSBC Bank Komerční banka

Modrá pyramida stavební spořitelna PROFI CREDIT Czech

Raiffeisenbank Santander Consumer Finance a.s.

Autoleasing, a.s. Autoúvěr, a.s.

Telefónica O2 Czech Republic T-Mobile Czech Republic

UniCredit Bank Czech Republic UniCredit Leasing CZ

VB Leasing CZ VLTAVÍN leas

Vodafone Czech Republic
 

Pomůžeme vám vyřešit vaše dluhy a půjčky.

 

Co dělat když?

Co dělat když volá věřitel...

V případě, že i po uzavření mandátní smlouvy o zastupování naší společností Vás kontaktuje věřitel, zachovejte rozvahu.
Věřitel se na Vás může obracet vždy, má k tomu právo na základě smlouvy, kterou s Vámi dříve uzavřel, a proto není vhodné vyhýbat se jednání s ním.
Vždy je dobré věřitele s klidnou hlavou vyslechnout, uvážit jeho požadavky a sdělit mu, že danou záležitost spravuje taktéž naše společnost.
Nebude-li věřitel ochoten obrátit se na naši společnost, vyslechněte jej, a předejte nám informaci o jeho požadavcích.

Co dělat když volá inkasní agentura.....

Váš věřitel může využívat služeb specialistů na vymáhání pohledávek před jejich vlastní exekucí. Jedná se většinou o specializované společnosti, též zvané inkasní agentury.
Opět platí pravidlo – zachovat rozvahu.
Inkasní agentura či její pracovník by měl být schopen Vám sdělit takové identifikační údaje, z nichž poznáte, že se danou pohledávkou skutečně zaobírají, popř. že se jedná o věřitelem zplnomocněnou osobu.
Doporučujeme jednat vždy s oprávněnou osobou.
Situace při jednání s inkasní agenturou je vážnější, než jednání s věřitelem, proto se opět ujistěte, oč se v daném případě jedná, sdělte informaci o našem zastupování a požadavek inkasní agentury sdělte naší společnosti.
Bez rozdílu, v jakém stavu se Váš dluh nyní nalézá, inkasní agentury nemohou samy provádět exekuci Vašeho majetku.
Pracovníci inkasní agentury nejsou obecně oprávněni k zasahování do Vašeho majetku či do Vašeho soukromí.Co dělat když volá exekutor....

Okamžik, kdy Váš dluh začne vymáhat exekutor, je zásadním zlomem ve vývoji Vašeho závazku. Exekutor totiž skutečně JE oprávněn zasahovat do Vašeho majetku, potažmo do Vašeho soukromí.
Každý exekutor Vám musí být schopen předložit svou identifikaci a právní titul (nejčastěji exekuční příkaz), na jehož základě je oprávněn konat úkony vedoucí k exekuci Vašeho majetku (tj. zejména obstavení účtů, obstavení mzdy, přikázání Vaší pohledávky za třetí osobou exekutorovi, zabavením a následným prodejem Vašeho movitého majetku, dražbou Vaší nemovitosti).
Důležité je si uvědomit, že exekutor může zvolit takovou formu exekuce, kterou považuje za nejúčinnější, tedy kteroukoli.
Je-li Vaše pohledávka v exekuci, věnujte ji přednostní pozornost.
Jakoukoli změnu okamžitě hlaste naší společnosti.
Exekutorovi či jeho pracovníkům vycházejte vstříc, každý odpor či nečinnost snižuje ochotu protistrany přijmou návrh o dohodě, jež by pro Vás měla být příznivější, než okamžitá exekuce.Co dělat když obdržíte nečekanou zásilku...

Zásilky je více než vhodné přebírat a otevírat.
Opět platí základní pravidlo – nejhorší pohledávka je ta, se kterou se nic nedělá.
Čím dříve se dozvíte, oč Vás protistrana žádá,popř. urguje či žaluje, tím více prostoru máte k řešení jejího požadavku či jednání o možných protinávrzích.
Informace o přípisech, které se týkají Vašich pohledávek, byste bez zbytečného odkladu měli předat naší společnosti.

Jsme na vaší straně...
Naše společnost Vás zastupuje při jednání s Vašimi věřiteli a exekutory.
Cílem naší společnosti je dosáhnout zlepšení Vaší životní a finanční situace a stabilizace Vašich závazků.
S Vaší aktivní spoluprací to půjde rozhodně lépe.
Při komunikaci s Vašimi věřiteli, inkasními agenturami, zástupci věřitelů či exekutory je ochrana zájmů klienta na prvním místě.
Ochrana Vašich zájmů by měla být prioritou i pro Vás.
Proto nás včas informujte o všech změnách, které u Vašich závazků nastaly.